Saturday 13 April 2013

Blanke ark....


et lite stykke hverdagslykke skal man vel kunne unne seg, tenker q.s og fryder seg over å ta den nye Moleskinboka i bruk. Dog større fryd gir det, tror q.s å titte i den gamle, full av minner som den er...

Tuesday 9 April 2013

Police on the move. Lawless conditions?